Firma por la igualdad de Derechos Lingüísticos para todos los niños y ciudadanos de España

Firmar
Descarga el banner para tu blog
aquí
A 5 Comunitats Autònomes d’Espanya s’està produint una greu discriminació per raó de llengua que perjudica la formació dels nostres nens i joves i restringeix la llibertat dels ciutadans. Això no ens afecta només a aquells que vivim en aquests llocs, ens perjudica a tots perquè limita la llibertat efectiva de circulació i residència dels ciutadans espanyols arreu del territori del seu país.
Necessitem una Llei que garanteixi la igualtat de drets lingüístics de tots els espanyols sigui quin sigui el lloc en què viuen i el partit que governi en cada moment. Per això, les associacions que defensem la lliure elecció de llengua de 5 Comunitats Autònomes amb més d’una llengua oficial, hem elaborat una llei per a tots la redacció de la qual està inspirada en la legislació de les democràcies amb més d’una llengua oficial a tot o part del seu territori, llocs on ja han resolt aquesta qüestió fa molt de temps de l’única forma possible: respectant els drets de tots.
Aquests són els principis que la llei desenvolupa:

    Elecció de la llengua vehicular a l’ensenyament
    Bilingüisme als rètols, informació i documentació dels organismes oficials
    Llibertat d’ús de llengua per als particulars
    Accés als ajuts públics en igualtat de condicions, sense quotes lingüístiques
Aquesta llei ha estat redactada a l’empara d’allò que s’estableix a l’article 149.1.1 de la Constitució espanyola per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici i en el compliment dels drets constitucionals, i de l’article 150.3 concebut per harmonitzar les disposicions normatives de les Comunitats Autònomes i garantir la igualtat de drets, a més d’una efectiva llibertat de circulació i residència dels ciutadans espanyols per tot el territori nacional.
En cas que, per qualsevol motiu, les forces polítiques amb capacitat de decisió argumentin que la llei present no s’ajusta als preceptes constitucionals, caldrà que els ciutadans entenguem que és necessari un canvi en el text de la nostra Carta Magna. La pròpia Constitució preveu la realització d’un referèndum consultiu el resultat del qual avalaria davant la resta de les forces polítiques i davant la ciutadania al partit que decidís procedir a la realització d’aquests canvis.
Accedir al text de la llei

Si tu també vols una llei per a tots, dóna-li suport amb la teva signatura.


Els sotasignats reclamem als partits polítics la tramitació i aprovació de la present llei i, si és el cas, la realització d’una consulta per mitjà d’un referèndum perquè els ciutadans espanyols ens pronunciem sobre una qüestió d’aquesta transcendència.
Acceder a formulario para firmar


SGAERRDD/5/380/09110912